top of page

Şartlar ve koşullar

Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm politikalarımızı ve yönergelerimizi burada bulabilirsiniz.

Genel Şartlar ve Koşullar

I.Giriş

Özet: Web Sitesini kullanırsanız, bu Hüküm ve Koşulları kabul etmiş olursunuz.

'Web sitesi' kelimesinin kullanıldığı her yerde, bu aynı zamanda üyeliğe / çevrimiçi veya kişisel etkinliklere / ürünlere ve hizmetlere yapılan atıfları da içerir.

 

1. Aikamaikoham.com ("Web Sitesi"), Aikam Aikoham Nath Ji'ye ait olan ve Sri Shiv Shakti Foundation Ltd (bundan böyle 'biz'/'biz'/'bizimkiler' olarak anılacaktır) tarafından ortaklaşa işletilen resmi web sitesidir. 2. Web Sitesini kullanırken, Web Sitesi sekmelerinden herhangi birine göz atarak, ziyaret ederek veya bunlara erişerek, Web Sitesine kaydolarak veya herhangi bir materyal göndererek, bize e-posta göndererek veya Web Sitesi materyallerinden ve hizmetlerinden herhangi birini kullanarak, şartlar ve koşulları kabul etmiş olursunuz. burada sağlanan (“Şartlar ve Koşullar”).

3. Web Sitesini kullanarak herhangi bir etkinliğimize kaydolursanız, lütfen bu Hüküm ve Koşulların, Etkinliklere ilişkin belirli Hüküm ve Koşullara ("Özel Hüküm ve Koşullar") ek olarak geçerli olduğunu dikkate alın. Etkinliklerimiz arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere Satsang'lar, İnziva Yerleri, Bir/İki Günlük Deneyimsel Yolculuklar ("Etkinlikler") yer alır.

4. Web Sitesini veya herhangi bir bölümünü bu Hüküm ve Koşullarda açıkça izin verilmeyen bir şekilde kullanmayın. Şartlar ve Koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesini ve burada sağlanan hizmetleri kullanmaktan kaçının.

II. Telif hakkı bildirimi

Özet: Bu Web Sitesindeki materyallerin telif hakları saklıdır. Yalnızca kişisel kullanımınız için mevcutturlar (ticari kullanım için değil). Web Sitesini iyi niyetle kullanacaksınız.

5. Bu Web Sitesi, düzeni ve Web Sitesi genelinde kamuya açık hale getirilen ses, video, ses-video, fotoğraflar ve grafik görüntüler dahil olmak üzere herhangi bir formattaki tüm materyallerin (“İçerik”) telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. ticari markalar gibi mülkiyet hakları.

6. Web Sitemizin tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları saklıdır. İçeriği kullanımınız size herhangi bir hak vermez veya herhangi bir hak vermez.

7. Web Sitesini yalnızca kendi kişisel kullanımınız için kullanabilirsiniz. Özellikle, İçerik, Sri Shiv Shakti Foundation Ltd'nin önceden yazılı izni olmadan ticari amaçlarla (örneğin, orijinal biçiminde veya herhangi bir değiştirilmiş biçimde ve herhangi bir platformda veya herhangi bir medya biçiminde başkalarına yeniden satmak için) kullanılamaz, vb) ve/veya ticari olmayan kişisel toplu projeler (Facebook hayran/grup sayfaları, Youtube kanalları vb. gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) için.

8. Özellikle, yukarıdaki Madde 7'de belirtilen sınırlamaları dikkate alarak şunları yapabilirsiniz:

a) Web Sitesindeki sayfaları bir web tarayıcısında görüntülemek;

b) Web tarayıcısında önbelleğe almak için Web Sitesinden sayfaları indirmek;

c) Web Sitesindeki sayfaları bir web'de görüntülemek

d) Web tarayıcısında önbelleğe almak için Web Sitesinden sayfaları indirmek;

e) Web Sitesinden sayfaları yazdırmak;

f) Web Sitesinden ses ve video dosyalarını yayınlamak;

g) Ses ve video dosyalarını, fotoğrafları ve Web Sitesi bu tür dosyaları indirmeye hazır hale getiriyorsa diğer dosyaları indirmek; ve

h) İçeriği yalnızca Web Sitesi sayfalarının alt kısmındaki “paylaş” simgeleri aracılığıyla özellikle izin verildiğinde paylaşmak.

9. Bu Web Sitesini iyi niyetle, yasal, saygılı ve genel olarak güvenilir amaçlarla kullanmayı kabul ediyorsunuz. Özellikle, yukarıda Madde 7'de belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak:

a) Web Sitesinin ilgili sayfasındaki bir "paylaş" simgesi aracılığıyla özellikle izin verilmediği takdirde, İçeriğimizi (tamamen veya kısmen diğer web sitelerinde veya Facebook veya Youtube gibi platformlarda) yeniden yayınlamayın. Böyle bir seçeneğin sunulmaması durumunda, Sri Shiv Shakti Foundation Ltd'den yazılı izin istemeniz gerekir. 

b) İçeriğimizi satmayın, kiralamayın veya alt lisansını vermeyin;

c) Sri Shiv Shakti Foundation Ltd'nin önceden yazılı izni olmadan Web Sitesinden herhangi bir materyali halka açık etkinliklerde göstermeyin) önceden yazılı izni olmadan İçeriğimizi tamamen veya kısmen, orijinal veya değiştirilmiş biçimde çoğaltmayın, çoğaltmayın veya istismar etmeyin. Sri Shiv Shakti Foundation Ltd e) İçeriğimizi düzenlemeyin veya başka şekilde değiştirmeyin;

f) Web Sitesini, Web Sitesine veya kamunun erişimine zarar verebilecek herhangi bir şekilde (bilgisayar virüsleri veya diğer kötü amaçlı bilgisayar yazılımları göndermek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanmamak;

g) Web Sitesinde veri madenciliği ve veri çıkarma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyetinde bulunmamak;

h) Web Sitesinde toplanan bilgilere dayalı olarak istenmeyen ticari iletişimler göndermeyin;

i) Web Sitesi aracılığıyla veya Web Sitesi ile ilgili olarak bize sağladığınız tüm bilgilerin doğru, doğru, güncel, eksiksiz ve yanıltıcı olmamasını sağlamak.

10. Kendi takdirimize bağlı olarak Web Sitemizin alanlarına veya aslında tüm Web Sitemize erişimi kısıtlama hakkını saklı tutarız; Web Sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini atlamayın veya atlamayın veya atlamayın veya atlamayın.

III. Garanti

Özet: Web Sitesinin eksiksizliği, doğruluğu veya kullanılabilirliği ile ilgili hiçbir garanti yoktur.

11. Web Sitesinin herhangi bir açık veya zımni garanti olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlandığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Web Sitesine ve İçeriğe, riski size ait olmak üzere erişirsiniz.

12. Aşağıdakileri garanti etmiyoruz:

a) Web Sitemizde yayınlanan bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğu;

b) Web Sitesindeki materyalin güncel olduğunu; veya

c) Web Sitesinin veya Web Sitesindeki herhangi bir hizmetin kullanıma açık kalacağını.

13. Web sitesi hizmetlerimizin herhangi birini veya tamamını durdurma veya değiştirme ve Web Sitesini yayınlamayı, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmadan veya açıklama yapmaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak durdurma hakkını saklı tutarız.

IV. Feragat

Özet: Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan bize karşı herhangi bir hak talebinden feragat edersiniz. Web Sitesinin kullanımının size herhangi bir zarar verdiğini düşünüyorsanız, Web Sitesini ve İçeriğini kullanmayı bırakın.

14. Aksi özellikle belirtilmedikçe, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, herhangi bir fiziksel, psikolojik veya psikiyatrik yaralanma, her türlü hasar için herhangi bir iddia ve yükümlülükten muaf olduğunuzu ve feragat ettiğinizi kabul etmektesiniz:

Web Sitesini ve İçeriğini veya diğerlerinde bulunan bu Web Sitesinin İçeriğini kullanımınız:

a) Facebook veya YouTube gibi platformlar;

b) Web Sitesini veya Web Sitesinin bir kısmını ve İçeriğini herhangi bir zamanda kullanamamanız;

c) kesintiler, hatalar, herhangi bir İçeriğin silinmesi veya Web Sitesinin tamamen veya kısmen durdurulması.

15. Web Sitesi veya bu Hüküm ve Koşullar ile bağlantılı olarak uğrayabileceğiniz herhangi bir kayıp, yaralanma veya zarar ile ilgili olarak memurlarımız veya çalışanlarımız aleyhine kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

16. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Web Sitesindeki herhangi bir kayıp, yaralanma, hasar, sorun veya memnuniyetsizlik için tek ve münhasır çözümünüzün Web Sitesini ve burada sağlanan İçeriği kullanmayı bırakmak olduğunu kabul edersiniz.

V. Tazminat

Özet: Web Sitesini yasa dışı kullanımınızdan kaynaklanan her türlü zarar veya ziyanı bize tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

17. 

a. Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü zarar, kayıp ve her türlü masrafa (avukat ücretleri ve masrafları dahil) karşı bizi tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: (1) bu Koşulları ihlal etmeniz ve Koşullar; (2) Web Sitesini ve İçeriğini yasa dışı kullanımınız; ve (3) herhangi bir yasayı ihlal etmeniz.

B. Yogi Aikam Aikoham Nath Ji veya Sri Shiv Shakti Vakfı'nı, temsilcilerini, memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, acentelerini, lisans verenlerini ve tedarikçilerini (topluca “Hizmet Sağlayıcıları”) tüm kayıplara, masraflara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. , bu hüküm ve koşulların herhangi bir ihlalinden veya üyeliğinizle ilgili herhangi bir faaliyetten veya sizin tarafınızdan herhangi bir olaydan (ihmalkar veya haksız davranış dahil) kaynaklanan makul avukat ücretleri dahil olmak üzere zararlar ve masraflar.

 

18. Bu bölümde ve bu Hüküm ve Koşullarda başka bir yerde belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları, sözleşmeden doğan yükümlülükler dahil olmak üzere, bu Hüküm ve Koşullardan doğan veya bu Hüküm ve Koşulların konusuyla ilgili tüm yükümlülükleri yönetir. (ihmal dahil) ve yasal görevin ihlali için.

VI. Tıbbi sorumluluk reddi

Özet: Web Sitesindeki bilgileri tıbbi tavsiye olarak kullanmayın.

19. Web sitesindeki bilgilere tıbbi tavsiye veya tıbbi tavsiyeye alternatif olarak güvenmeyin. Tıbbi bir konu hakkında özel bir sorunuz varsa, doktorunuza ve/veya diğer yasal düzenlemelere tabi sağlık uzmanına danışmalısınız. Web Sitesi tarafından sağlanan İçeriğe dayalı olarak veya herhangi bir şekilde profesyonel tıbbi tavsiyeleri göz ardı etmemeli veya tıbbi ve/veya psikolojik ve psikiyatrik tedaviyi bırakmamalı veya değiştirmemelisiniz.

VII. Bu Hüküm ve Koşulların İhlalleri 

Özet: Bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz durumunda alabileceğimiz birkaç önlem vardır.

21. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki diğer haklara halel gelmeksizin, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal ederseniz veya bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal ettiğinizden makul ölçüde şüphelenirsek, aşağıdakilerin herhangi birini veya tümünü alabiliriz. miktar:

a) size bir resmi uyarı göndermek;

b) hesabınızı/Web Sitemize erişiminizi askıya almak veya silmek; 

c) Web Sitemize erişiminizi askıya almak;

d) sizin ve IP adresinizi kullanan bilgisayarların Web Sitesine erişimini engellemek. Bu, internet servis sağlayıcılarınızın herhangi biri veya tümü ile iletişime geçmek ve Web Sitemize erişiminizi engellemelerini talep etmek anlamına gelebilir;

e) hakkınızda yasal işlem yapılması.

22. Web Sitesine veya Web Sitemizin bir bölümüne erişiminizi askıya aldığımızda veya yasakladığımızda veya engellediğimizde, bu tür bir askıya alma, yasaklama veya engellemeyi (farklı bir hesap oluşturma ve/veya kullanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşmamayı kabul etmektesiniz.

 

VIII Varyasyon

Özet: Bu Hüküm ve Koşulları zaman zaman revize edebiliriz; ihtar yapılmayacaktır.

23. Bu Hüküm ve Koşulları zaman zaman revize edebiliriz. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir revizyonu hakkında size yazılı bildirimde bulunmayacağız. Revize edilen Şartlar ve Koşullar, Web Sitesinde yayınlandıkları tarihten itibaren Web Sitemizin kullanımı için geçerli olacaktır.

24. Revize edilen Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitemizi kullanmaktan kaçının.

IX. Bölünebilirlik

25. Bu Hüküm ve Koşulların bir hükmünün veya bir kısmının herhangi bir nedenle veya herhangi bir ölçüde geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, diğer hükümler ve ilgili hükmün bir kısmı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

X. Hukuk ve yargı yetkisi 

26. Bu Hüküm ve Koşullar, Yeni Zelanda Kanununa göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. 

27. Bu hüküm ve koşullarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Yeni Zelanda mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaktır.

XI Diğer kullanım koşulları

28. Bu Web Sitesinden belirli materyalleri Facebook veya YouTube gibi çeşitli platformlarda gösteriyoruz. Bu tür platformlarda sağlanan herhangi bir İçerik, yalnızca Hüküm ve Koşullarımıza değil, aynı zamanda ilgili platformların kullanım koşullarına da tabidir. Sizleri de onları dikkatle okumaya davet ediyoruz.

XII Detaylarımız 

29.Bu Hüküm ve Koşullar, Aikam Aikoham Nath Ji ve Sri Shiv Shakti Foundation Ltd. tarafından toplanan kişisel veriler için aynı şekilde geçerlidir. 30. Bu Web Sitesinin sahibi Aikam Aikoham Nath Ji'ye aittir

31. Bu Hüküm ve Koşullar ile ilgili olarak bize hello@aikamaikoham.com adresinden ulaşabilirsiniz.  


 

Tüm hakları saklıdır Sri Shiv Shakti Foundation Ltd

Revize 9-12-2021

bottom of page